Dnevni red - općinsko vijeće - 13.9.19.

Pozivam Vas na XXXVIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 13. rujna 2019. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa XXXVI. i XXXVII. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Perušić za razdoblje od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine
  3. Ostalo

Molimo da nas u slučaju spriječenosti nazovete na telefon broj 679-188.

                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                           Milorad Vidmar,v.r.