XL. sjednica Općinskog vijeća Općine Perušić

Pozivam Vas na XL. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 4. studenog 2019. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 12:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa XXXVIII. i XXXIX. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Perušić za 2019. godinu
 3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić za 2019. godinu
 4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Perušić za 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Perušić
 6. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić
 7. Prijedlog Plana djelovanja Općine Perušić u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva u postupku izlaganja za k.o. Varoš i k.o. Kosinj
 10. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Perušić
 11. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa za tržnicu u Perušiću
 12. Ostalo

Molimo da nas u slučaju spriječenosti nazovete na broj telefona 679-188.

Predsjednik Općinskog vijeća

Milorad Vidmar