L. sjednica Općinskog vijeća Općine Perušić

Pozivamo Vas na L. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 27. svibnja 2020. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa XLVII, XLVIII i XLIX. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
 2. Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Perušić za 2019. godinu
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Perušić za 2020. godinu
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Perušić u 2020. godini
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna godišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2020. godini
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2020. godini
 7. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Perušić
 8. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Perušić
 9. Prijedlog Zaključka o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Perušić u pravnoj stvari – provedbe katastarske izmjere i usklađivanje sa zemljišnim knjigama za k.o. Varoš                                            
 10. Prijedlog Zaključka o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Perušić u pravnoj stvari – provedbe katastarske izmjere i usklađivanje sa zemljišnim knjigama za k.o. Kosinj                                      
 11. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnog prostora zbog epidemije bolesti COVID 19
 12. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupa javne površine zbog epidemije bolesti COVID 19
 13. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Općine Perušić
 14. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Perušić
 15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica putem pokretnih prodaja iz vozila na području Općine Perušić
 16. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Hrvatskom seljačkom domu u Perušiću
 17. Usvajanje Procjembenih elaborata o tržišnoj vrijednosti nekretnina na k.č.br. 3186, 3188, 3187, 3185, 3183 u k.o. Perušić
 18. Prijedlog Odluke o kupnji građevinskog zemljišta sa objektima na k.č.br. 3186, 3188, 3187, 3185, 3183 u k.o. Perušić
 19. Prijedlog Izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja
 20. Ostalo

Predsjednik Općinskog vijeća

Milorad Vidmar