OBAVIJESTI

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST OPĆINE PERUŠIĆ

PERUŠIĆ – Općina Perušić uputila je priopćenje za javnost u kojemu obavještavaju da će se u nadzor uvjeta i načina držanja domaćih životinja krenuti putem komunalno – poljoprivrednog redarstva u suradnji s veterinarskom i stočarskom inspekcijom. Posjednici su  u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke dužni izmjestiti domaće životinje na području na kojem je odlukom zabranjeno njihovo držanje, a za posjednike koji nemaju kud izmjestiti životinje, rok se produljuje do 1.travnja 2021.godine. Komunalno – poljoprivredno gospodarstvo u suradnji s građevinskom inspekcijom krenut će u nadzor nezakonito izgrađenih objekata. Uklanjat će se svi objekti za koje nije predan zahtjev za legalizaciju do 30. lipnja 2018. godine kao i objekti koji nisu vidljivi na aerofotogrametrijskoj snimci iza 30. lipnja 2018. godine, te svi ostali objekti za koje se ustanovi da su bespravno sagrađeni. Sve to je u skladu s Odlukom o komunalnom redu općine Perušić kao i sa Zakonom o građevinskoj inspekciji.