POZIV UČENICIMA za prijam u prometnu jedinicu mladeži za područje Općine Perušić

Sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja prometnih jedinica mladeži, pripadnik prometne jedinice mladeži može biti učenik koji je navršio najmanje 16 godina života, primjeren u učenju, ponašanju i radu.

Uz zamolbe je potrebno dostaviti:


– kratki životopis (obvezno navesti kontakt broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda (polugodišta)
– potvrdu od liječnika obiteljske medicine.

Zamolbe će se zaprimati do 12. lipnja 2020. godine, a potrebno ih je dostaviti osobno ili putem pošte u Općinu Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53 202 Perušić.

Zamolbe dostavljene izvan roka ili s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

                                                              JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL