VIII. sjednica Općinskog vijeća Općine Perušić

Pozivamo Vas na VIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 29. prosinca 2017. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i r e d


Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
2. Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Perušić za 2017. godinu
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2017. godini
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2017. godini
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba udruga građana Općine Perušić za 2017. godinu
7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Perušić za 2017. godinu
8. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i kulturi Općine Perušić za 2017. godinu
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Perušić I, Konjsko brdo i Kvarte
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica putem pokretnih prodaja na području Općine Perušić
11. Prijedlog Pravilnika o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić
12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
- stana u ulici Stjepana Radića 21, prizemlje – površine 18,50
13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
- stana u ulici Stjepana Radića 21, prizemlje, površine 34,73 m2
14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
- stana u ulici Stjepana Radića 21, I kat, površine 49,05 m2
15. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
- stana u ulici Stjepana Radića 19, potkrovlje, površine 68,33 m2
16. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
- stana u ulici Zr. i Frankopana 59., I kat – površine 79,73 m2
17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
- poslovnog prostora u ulici Zr. i Frankopana 96./prizemlje – dvorišna zgrada površine 30,86 m2
18. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
- poslovnog prostora u ulici Zr. i Frankopana 96./prizemlje, površine 31,49 m2
19. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
- poslovnog prostora u ulici Zr. i Frankopana 96./prizemlje – površine 160,06 m2
20. Prijedlog Odluke o visini zakupa poslovnog prostora u Društvenom domu u Gornjem Kosinju
21. Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
22. Izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području Općine Perušić
23. Ostalo
Molim da sjednici obvezno prisustvujete, a o eventualnom izostanku da nas nazovete na tel. broj 053 679 188.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Vidmar, v.r.