Zatvaranje dionica nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

PREDMET: Zatvaranje dionica nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

  1. Za sav promet zatvara se nerazvrstana cesta PE 21 od kućnog broja Kaniža 28. - do Pećinskog parka Grabovača
  2. Za sav promet zatvara se nerazvrstana cesta PE 20 od križanja sa PE 21 do kućnog broja Kaniža 22

Trajanje posebne regulacije prometa: od 15.11.2018. do 15.4.2019.

                                                        Općinski načelnik

                                                           Ivica Turić,v.r.