NATJEČAJ za prijam u službu - KOMUNALNI REDAR

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu

u Jedinstveni upravni odjel za potrebe Općine Perušić na radno mjesto KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti za prijam: PREUZMITE DOKUMENT