folder dokumenti

Documents

pdf SLUŽBENIK ZA ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
pdf Registar sklopljenih ugovora u 2017 godini
document Poslovnik Općine Perušić odluka vijeća
pdf PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE
pdf Testiranje kandidata prijavljenog za radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić
document REGISTAR UGOVORA ZA 2014. godinu
spreadsheet PRORAČUN OPĆINE Perušić 2015. proračun i plan za 2016. i 2017. godinu
document Odluka o socijalnoj skrbi 2015.
document Testiranje za pročelnika - 2014.
document Odluka komisije o ispunjenju formalnih uvjeta za prijem pročelnika 2014
document Odluka o dodjeli za prikupljanje komunalnog otpada 2014.
document ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
document Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Perušić za razdoblje od 2015. do 2020. godine
document Odluka o grobljima 2014. godina
document Odluka o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod grobnih mjesta
document IZMJENE I DOPUNE PROGRAM ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRKTURE 2014.
document IZMJENE I DOPUNE program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2014
spreadsheet II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PERUŠIĆ ZA 2014. GODINU - ZA OBJAVU
pdf Plan gospodarenja otpadom Općine Perušić 2012. – 2020. godina
spreadsheet Registar sklopljenih Ugovora u 2013. g. - Općina Perušić