Sastav Općinkog vijeća Općine Perušić

1. MILORAD VIDMAR – HDZ, predsjednik
2. IVANA KOLAK, prof. – HDZ, zamjenica predsjednika
3. SLAVKO PLEŠA - HDZ
4. DANE MILKOVIĆ - HDZ
5. NADA MARKOVIĆ, oec. - HDZ
6. IVAN JUGOVIĆ - HDZ
7. MILAN ASANČAIĆ – HDZ
8. ZVONIMIR JURKOVIĆ - HDZ
8. ZDRAVKO PETRIĆ – HSS – predstavnik srpske nacionalne manjine
9. VLADO OREŠKOVIĆ, dipl.krim - SDP
10. MILAN KOLAK  - HNS
11. DRAGAN SIGURNJAK - HSLS
12. IVAN ĆUTIĆ - HSLS

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.
Općina, grad i županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. 
Jedinice lokalne samouprave u ovom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 

I.Uređenje naselja i stanovanja
II.Prostorno i urbanističko planiranje
III.Komunalne djelatnosti
IV.Brigu o djeci 
V.Socijalnu skrb
VI.Primarnu zdravstvenu zaštitu
VII.Odgoj i osnovno obrazovanje
VIII.Kulturu, tjelesnu kulturu i šport
IX.Zaštitu potrošača
X.Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
XI.Protupožarnu i civilnu zaštitu