Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić

Na temelju članka 30. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 2/18) i članka 46. Statua Općine Perušić( Županijski glasnik Ličko-senjske županije 7/13, 5/18) Općinski načelnik 04.12. 2019.godine donosi

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić

                                                                                   Članak 1.       

Poništava se javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić objavljen na Internet stranici perusic.hr.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.                                                                                                    

Općinski načelnik

Ivica Turić