Općina Perušić P O Z I V A

Sve aktivne i buduće poduzetnike kao i proizvođače voća, povrća i meda s područja Općine Perušić da nazoče prezentaciji Projekta Razvojnog centra Ličko senjske županije koji će se održati dana 16.10.2019. godine u Vijećnici Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića 2 s početkom u 10:00 sati.