JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PERUŠIĆ

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,137/99, 22/00,73/00, 129/00,114/01, 79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Perušić objavljenoj u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije broj 2/18 Općinski načelnik raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić

OBAVIJEST O STANJU NA NERAZVRSTANIM CESTAMA – 22:30 SATI

Obavijest o stanju na cestama na području Opcine Perusic. Zimski uvjeti na svim nerazvrstanim cestama na području opcine Perusic. Obavezna zimska oprema. Četiri zimske gume (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci za snijeg. Prohodnost cesta osigurati ce se sukladno članku 37. Pravilnika o održavanju cesta NN 90/14, i Izvedbenom programu. Stožer zimske službe.

Vaš PERUŠIĆ d.o.o.

www.komunalac-perusic.hr

 

ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RADA I ČANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI ( Narodne novine br. 121/17.)

Predavanje će se održati u utorak, 06. 11. 2018. godine u 18:00 sati u Kulturno informativnom Centru Gospić, Budačka 12 Novine vezane za Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao i prateće podzakonske akte predstavit će zaposlenice Ministarstva hrvatskih branitelja, Područne jedinice Gospić, Voditeljica, Slavka Gerovac, dipl. iur. i viša stručna savjetnica, Dubravka Valčić Uzelac, dipl. iur.

Radujemo se Vašem dolasku!