VIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 30. prosinca 2021. godine

Obavijesti

Pozivam Vas na VIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 30. prosinca 2021. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa  sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Perušić
  3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić
  4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Perušić
  5. Prijedlog Odluke o stavljanju groblja Mlakva izvan uporabe
  6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Perušić u 2021. godini
  7. Ostalo

 

Molimo Vas da na sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas nazovete na telefon broj 053 679 188.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                   Milorad Vidmar