Pristupačnost mrežnih stranica

Općina Perušić

Pristupačnost mrežnih stranica

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Općina Perušić će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom ( EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

 

OPĆENITO

Stranica www.perusic.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven,ravnopravan, udoban i neovisan život.

Općina Perušić prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjerI, Direktivu ( EU)  2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26.listopada 2016.o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

PRISTUPAČNOST NA STRANICI www.perusic.hr

Na stranici www.perusic.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici www. perusic.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja ( WCAG 2.1).

Izbornik pristupačnosti stranice www.perusic.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja Vam najbolje odgovara.

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Perušić nastoji svoje mrežne stranice www.perusic.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske ( NN 17/19) , od 23. rujna 2019. kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva ( EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Mrežna stranica www.perusic.hr u velikom dijelu je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora uz određene iznimke.

 

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Pristupačnost PDF dokumenta za osobe s oštećenjem vida

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija  za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zapisnicima Općinskog vijeća ili raznim Izvješćima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno opremljeni za čitače ekrana.

 

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Općina Perušić nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Općina Perušić će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom WP Accessibility Tools  plugin-a- alata za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Greške nepotpunog tekstualnog opisa sedam banera na naslovnici u vidu slika ( Alt tekst) riješene su promjenama u kod pa su sada čitljivi u čitačima zaslona.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.perusic.hr korisnici mogu uputiti:

e-poštom: opcina@perusic.hr

telefonom: 053/679-188

poštom: Općina Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona 01/ 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupačnost@pristupinfo.hr