Kontakt

Općina Perušić

OPĆINSKI NAČELNIK IVICA TURIĆ

 

TELEFON: 053 679 495 / 053 679 188

MOBITEL: 098 497 407

ADRESA E-POŠTE: opcina@perusic.hr

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

PROČELNICA

NADA MARIJANOVIĆ, mag. ing. silv.

TELEFON: 053 679 495

MOBITEL: 099 497 4007

ADRESA E-POŠTE: nada.marijanovic@perusic.hr

 

Odsjek za financije, računovodstvo, proračun  i gospodarstvo

 

VODITELJICA ODSJEKA  JOSIPA KOLAK, mag.oec.

ADRESA E POŠTE: računovodstvo@perusic.hr

 

VIŠI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE TE UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

 

MIHAEL KURTEŠ, mag.oec.

MOBITEL: 098 174 2885

ADRESA E-POŠTE: mihael.kurtes@perusic.hr

 

Odsjek za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE  I POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

MARKO HEĆIMOVIĆ, mag.agr.

TELEFON: 053 680 209

ADRESA E-POŠTE: zemljiste@perusic.hr

KOMUNALNO POLJOPRIVREDNI I PROMETNI REDAR

RUŽICA JURKOVIĆ, bacc.oec.

TELEFON: 053 680 209

ADRESA E-POŠTE: komunalni.redar.perusic@gmail.com

 

Odsjek za opće i administrativne poslove

 

Viši referent za pripremu sjednica Općinskog vijeća i odluka Općinskog načelnika

MARIJA ŠTIMAC

TELEFON: 053 679 188

TELEFAX : 053 679 140

ADRESA E-POŠTE: opcina@perusic.hr

 

Referent za poslove pisarnice i poslove arhive

MIHAELA PODNAR

TELEFON: 053 679 189

ADRESA E-POŠTE: pisarnica@perusic.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje javno pravnih tijela:

ADRESA E-POŠTE: pisarnica@perusic.hr