SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

1.MILORAD VIDMAR                   HDZ

2. SLAVKO PLEŠA                       HDZ

3. IVAN JUGOVIĆ                        HDZ

4. IVANA KOLAK                          HDZ

5. DANE MILKOVIĆ                      HDZ

6. MILAN ASANČAIĆ                     HDZ

7. ZORKA MUNJAS                      HSS

8. NADA MARKOVIĆ                    HDZ

9. ZVONIMIR JURKOVIĆ              HDZ

10. ANA MARIJA TURIĆ                HDZ

11. MILAN GLEDIĆ                       SDP

12. MAJA KOLAK                         HNS

13. TOMISLAV HEĆIMOVIĆ           HNS

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.
Općina, grad i županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.
Jedinice lokalne samouprave u ovom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

I.Uređenje naselja i stanovanja
II.Prostorno i urbanističko planiranje
III.Komunalne djelatnosti
IV.Brigu o djeci
V.Socijalnu skrb
VI.Primarnu zdravstvenu zaštitu
VII.Odgoj i osnovno obrazovanje
VIII.Kulturu, tjelesnu kulturu i šport
IX.Zaštitu potrošača
X.Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
XI.Protupožarnu i civilnu zaštitu