SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

Općina Perušić

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

 1. MILORAD VIDMAR                    HDZ

 2. IVANA KOLAK                             HDZ

 3. DANE MILKOVIĆ                        HDZ

 4. SLAVKO PLEŠA                           HDZ

 5. IVAN JUGOVIĆ                            HDZ

 6. LUKA KASUMOVIĆ                    HDZ

 7. ANA-MARIJA TURIĆ                 HDZ

 8. MILAN ASANČAIĆ                      HDZ

 9. ZORKA MUNJAS                         HSS

 10. BOŠKO STAPAR                          LiPO

 11. JANDRE GRGURIĆ                    HSLS

 12. TOMISLAVA BRKLJAČIĆ         LiPO

 13. VLADO OREŠKOVIĆ                  SDP

 

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.
Općina, grad i županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.
Jedinice lokalne samouprave u ovom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

I.Uređenje naselja i stanovanja
II.Prostorno i urbanističko planiranje
III.Komunalne djelatnosti
IV.Brigu o djeci
V.Socijalnu skrb
VI.Primarnu zdravstvenu zaštitu
VII.Odgoj i osnovno obrazovanje
VIII.Kulturu, tjelesnu kulturu i šport
IX.Zaštitu potrošača
X.Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
XI.Protupožarnu i civilnu zaštitu