O Nama

Općina Perušić

Po svom prostornom položaju u granicama Ličko-senjske županije Općina Perušić zauzima dio njezinog središnjeg prostora, pri čemu na svom zapadnom dijelu graniči sa Gradom Senjom, dok sjeverni rub predstavlja granicu prema Gradu Otočcu i Općini Plitvička Jezera. Svojim preostalim jugoistočnim i južnim rubnim dijelovima Općina Perušić graniči sa Gradom Gospićem koji predstavlja središte Županije

Na području Općine Perušić nalazi se 19 naselja: Bukovac Perušićki, Donji Kosinj ( Rudinka, Vukelići), Gornji Kosinj, Kaluđerovac, Klenovac, Konjsko Brdo, Kosa Janjačka, Kosinjski Bakovac, Kvarte, Krš, Lipovo Polje, Malo Polje, Mezinovac, Perušić, Prvan Selo, Studenci, Sv. Marko.

Najvažniji prometni pravci zahvaljujući kojima je Perušić dobro prometno povezan: državna cesta D-50 između Otočca i Gospića, autocesta Zagreb-Split ( Perušić ima izlaz s autoceste), i magistralna željeznička pruga MP 11.

Općina Perušić ima površinu od 382,94 km² i prema zadnjem popisu stanovništva iz 2001.g. 3500 stanovnika.

Podjeli