USTROJ OPĆINE

OPĆINSKI NAČELNIK: Ivica Turić, tel: 053/679-188, 098/-497-407

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA: Mihael Kurteš, mag. oec., tel: 053/679-069, 098/174-2885 – mihael.kurtes@perusic.hr

 

URED NAČELNIKA

  • Viši referent za pripremu sjednica Općinskog vijeća i odluka općinskog  načelnika: Marija Štimac, tel: 053/679-188, fax: 053/679-140 – info@perusic.hr
  • Referent-administrativni tajnik-daktilograf-arhivar: Mihaela Podnar, tel: 053/679-189 – pisarnica@perusic.hr

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNICA PO OVLAŠTENJU: Nada Marijanović, mag. ing. silv., 053/680-210 – nada.marijanovic@perusic.hr

 

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO , FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO

  • Voditeljica: Josipa Kolak, mag.oec., 053/679-069 – racunovodstvo@perusic.hr

 

ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO PLANIRANJE

  • Voditelj: Ivica Bašić, ing., ivica.basic@perusic.hr
  • Viša savjetnica za EU fondove, stambeno komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša te protokol i informiranje: Nada Marijanović, mag. ing. silv.,  099/497-4007 –  nada.marijanovic@perusic.hr
  • Komunalni redar:  Mihovil Krpan, 099/400-8900

 

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

  • Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti: Maja Oršanić, mag.iur., tel: 053/679-188,fax: 053/679-140 – maja.orsanic@perusic.hr