PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU OPĆINE PERUŠIĆ U NAJAM

Obavijesti

prijedlog-liste-reda-prvenstva-za-davanje-stanova-u-najam