DNEVNI RED - OPĆINSKO VIJEĆE - 16. LISTOPADA 2023.