II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI - 8.3.2019.