Nacrt_Odluka o donošenju Plana djelovanja CZ_Perušić 21.12.2021.