obrazloženje uz prijedlog odluke o izmjeni odluke o koeficijentuima