Odluka o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu - 21.12.2018.