ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU POSLOVNE ZONE KRALJEV VRT