Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Perušić - 29.1.2018.