Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju čestice k.č.br. 3883. k.o. Perušić