XI. IZMJENE I DOPUNE PPUO - JAVNA RASPRAVA - POSEBNA OBAVIJEST