LIII . sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić

Pozivamo Vas na  LIII . sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 9. listopada 2020. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 10:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

  Aktualni sat
  1. Usvajanje zapisnika sa LI. i LII. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Perušić za 2020. godinu
  3. Prijedlog Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Perušić
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Perušić
  7. Ostalo
  Molimo da nas u slučaju spriječenosti nazovete na telefon broj 679 188.  

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                          Milorad Vidmar