OBAVIJEST OIP Perušić podnošenje kandidatura

Obavijesti

Prema  Odluci Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike („Narodne novine“ broj: 39/2021) od 15. travnja  2021.   raspisani su lokalni izbori  koji će se održati u nedjelju 16. svibnja 2021. godine.

 

                Županijsko izborno povjerenstvo Ličko-senjske županije rješenjem od dana 01. ožujka 2021. godine (KLASA: 013-01/21-01-1, URBROJ:2125/1-21-10) imenovalo je Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Perušić kako slijedi:

 1. Ana Vukić – predsjednik,
 2. Martina Brmbolić – potpredsjednik,
 3. Martina Rukavina – član,
 4. Marija Štimac – član,
 5. Tatjana Rukavina – član,
 6. Mihaela Podnar – član.

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Perušić dostupno je na adresi Trg popa Marka Mesića 2, Perušić (zgrada Općine) ili na brojeve telefona 053/ 679-188, odnosno 098/137-4244 – Ana Vukić i na e-mail: oip.perusic@izbori.hr .

Za provedbu nadzora financiranja i pravilnosti izborne promidžbe u Općinskom izbornom povjerenstvu zadužena je Martina Rukavina, kontakt broj 098/ 637-645 .

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Perušić kao i prijedlozi kandidatura za izbor načelnika moraju prispjeti (biti zaprimljeni) u Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Perušić najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 29. travnja 2021. godine do 24:00  sata.

Povjerenstvo će vršiti ovjere očitovanja i zaprimati kandidacijske liste za izbor članica/članova  Općinskog vijeća Općine Perušić te prijedloge kandidatura za izbor načelnika prema sljedećem rasporedu:

 • 16., 19., 20., 21., 22., 23., 26. i 27. travnja 2021. godine (ponedjeljak /petak) od 08,00 do 16,00 sati,
 • 17., 18., 24. i 25. travnja 2021. godine (subota/nedjelja) – od 10,00 do 14,00 sati,
 • 28.travnja 2021. godine od  08,00 – 20,00 sati,
 • 29. travnja 2021. godine od 08,00 do 24,00 sati,

NAPOMENA:

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo molimo da se prije podnošenja kandidacijskih lista i kandidatura obvezno telefonski najavite na gore navedene telefonske bojeve te da se pridržavate svih propisanih epidemioloških mjera uz obavezno korištenje zaštitnih maski i zabranu zadržavanja u prostoriji u kojoj se zaprimaju kandidature.

 

Kandidati kojima je tijekom razdoblja kandidiranja izrečena mjera izolacije/samoizolacije i nisu u mogućnosti osobno ishoditi ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva, Općinsko izborno povjerenstvo je ovlašteno ovjeriti očitovanje o prihvaćanju kandidature na osnovi:

 • preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature na obrascima OLS-3 i OLN-3,
 • preslike osobne iskaznice kandidata – radi usporedbe potpisa na očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici
 • nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri izolacije/samoizolacije

 

Za očitovanja o prihvaćanju kandidature, te za prijedloge kandidacijskih lista za članice/članove Općinskog vijeća Općine Perušić i prijedloge kandidatkinje/kandidata za načelnika Općine Perušić koriste se isključivo obrasci koje je za to propisalo Državno izborno povjerenstvo, a prijedlozi se podnose  sukladno i na način propisan Zakonom o lokalnim izborima («Narodne novine» br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20), te  odgovarajućim obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva.

Sve  ostale eventualno potrebne informacije mogu se dobiti u ovom Povjerenstvu ili na telefone Povjerenstva, navedene u ovoj Obavijesti.

 

                                                                                                                                     PREDSJEDNICA

                                                                                                                                    Ana Vukić,dipl.iur.