Objava kandidacijskih zbirnih listi – Lokalni izbori 2021

Obavijesti

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste objavljene su u petak, 30. travnja 2021. u 10:00 sati, a od kojeg trenutka teče rok za prigovore.