POZIV UČENICIMA za prijam u prometnu jedinicu mladeži za područje Općine Perušić

Obavijesti

Sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja prometnih jedinica mladeži, pripadnik prometne jedinice mladeži može biti učenik koji je navršio najmanje 16 godina života, primjeren u učenju, ponašanju i radu.

Uz zamolbu je potrebno dostaviti:

  • presliku osobne  iskaznice

 – kratki životopis (obvezno navesti kontakt broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda ili polugodišta
– potvrdu liječnika obiteljske medicine.

Zamolbe će se zaprimati  do 15. lipnja 2021. godine, a potrebno ih je dostaviti osobno ili putem pošte u Općinu Perušić, Trg popa Marka Mesića 2,  53 202 Perušić.

Zamolbe dostavljene izvan roka ili s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

                                                              JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL