DNEVNI RED – OPĆINSKO VIJEĆE – 4. KOLOVOZA 2021. GODINE

Obavijesti

Pozivam Vas na III. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 4. kolovoza 2021. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa   sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Perušić za 2021. godinu
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić za 2021. godinu
  4. Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Općine Perušić za 2021. godinu
  5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Općine Perušić za 2020. godinu
  6. Prijedlog Pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja zone Konjsko brdo
  7. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedu ulaganja na području Općine Perušić za projekt izgradnje Tržnice u Perušiću
  8. Ostalo

 

Molimo Vas da se sjednici obvezno odazovete, a u slučaju spriječenosti da nas nazovete na telefon broj 053 679 188.

Predsjednik Općinskog vijeća

       Milorad Vidmar