DNEVNI RED – OPĆINSKO VIJEĆE – 10. RUJNA 2021. GODINE

Obavijesti

Pozivam Vas na IV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 10. rujna 2021. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa   sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
 2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Perušić za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanja sa izgubljenim i napuštenim domaćim životnjama na području Općine Perušić
 5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić
 6. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Perušić
 7. Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Perušić
 8. Prijedlog Pravilnika o obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva u Općini Perušić
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Perušić
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike H rvatske na području Općine Perušić
 11. Ostalo

 

 

Molimo Vas da se sjednici obvezno odazovete, a u slučaju spriječenosti da nas nazovete na telefon broj 053 679 188.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                          Milorad Vidmar