DNEVNI RED – OPĆINSKO VIJEĆE – 15. LISTOPADA 2021. GODINE

Obavijesti

Pozivam Vas na VI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 15. listopada 2021. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa   i V. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak Općine Perušić u sustav urbanog područja Gospić
  3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Perušić
  4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić za k.č.br. 3883 k.o. Perušić
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Perušić za 2021. godinu
  6. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Perušić
  7. Ostalo

Molimo Vas da na sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas nazovete na telefon broj 053 679 188.