Poziv za sporazumno stjecanje prava vlasništva na nekretninama za izgradnju građevina u obuhvatu Projekta HES Kosinj – Etapa 11

Obavijesti

Poziv za sporazumno stjecanje prava vlasništva na nekretninama za izgradnju građevina u obuhvatu Projekta HES Kosinj, Etapa 11 – uređenje prostora akumulacije – Klasa 108:

hep_poziv_vlasnistvo_hes_kosinj_klasa108

 

Poziv za sporazumno stjecanje prava vlasništva na nekretninama za izgradnju građevina u obuhvatu Projekta HES Kosinj, Etapa 11 – uređenje prostora akumulacije – Klasa 109

hep_poziv_vlasnistvo_hes_kosinj_klasa109

 

Poziv je objavljen na stranicama HEP-a te više informacija možete pronaći ovdje.