IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

Obavijesti

izvjesce-o-visini-troskova-za-pripremu-i-provedbu-izbora-za-vijece-srpske-nacionalne-manjine-u-lsz