Savjetovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Gospić 2021.-2027.

Obavijesti

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Gospić 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija).

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s nacrtom Strategije te prikupljanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Strategija razvoja Urbanog područja Gospić planski je dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja Urbanog područja unutar programskog razdoblja 2021. -2023. Urbano područje Gospić čine Grad Gospić, Općina Perušić i Općina Udbina. Grad središte Urbanog područja je Grad Gospić, ujedno i nositelj izrade Strategije.

Strategija predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma, odnosno sredstava iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, a čija je svrha unaprijediti funkcionalnu integraciju gradova središta urbanih područja s njihovom urbanom okolinom.

Cilj Strategije je utvrđivanje zajedničkih smjerova razvoja Urbanog područja Gospić, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata od strateške važnosti za urbano područje.

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, prijedloge i komentare na predloženi nacrt Strategije, dostave isključivo na priloženom obrascu sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na adresu e-pošte: nina.baburic@gospic.hr

Savjetovanje traje od 14. srpnja 2023. godine do 14. kolovoza 2023. godine u 12.00 sati.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Po provedenom savjetovanju izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Za više informacija kliknite ovdje.