JAVNI UVID – STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU XII. I XIII. IZMJENA I DOPUNA PPUO PERUŠIĆ S GLAVNOM OCJENOM

Obavijesti

Stratešku studiju o utjecaju XII. i XIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić na okoliš s Glavnom ocjenom možete preuzeti u podnožju stranice.