LOKALNI IZBORI 2021

Općina Perušić

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PERUŠIĆ

Trg popa Marka Mesića 2

53202 Perušić

tel: 053/679-188

e-mail: oip.perusi@izbori.hr

 

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva:

 1. Ana Vukić,dipl.iur. – predsjednik 098/137-4244,
 2. Martina Brmbolić,dipl.iur. – potpredsjednik 099/515-6678,
 3. Martina Rukavina – član (nadzora financiranja i pravilnosti izborne promidžbe) 098/ 637-645,
 4. Marija Štimac – član
 5. Tatjana Rukavina – član,
 6. Mihaela Podnar – član.
 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2. Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
 3. Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
 4. Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora
 5. Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo