LOVAČKO DRUŠTVO ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI “KLISA”

Općina Perušić

U jesen davne 1945. godine u Perušiću je osnovano lovačko društvo „Klisa“ i tad je brojilo 6 članova, kojih danas ima stotinjak. U to vrijeme lovačko društvo „Klisa“ gospodarilo je područjem čija je površina iznosila cca 15 000 ha,dok se danas ta brojka višestruko smanjila zbog osnivanja drugih lovačkih društava unutar Općine. Lovačko društvo „Klisa“ danas gospodari sa zajedničkim županijskim otvorenim lovištem IX/109 i državnim lovištem IX/12 Risovac ukupne površine cca 10 000 ha.

Lovačko društvo “Klisa” intenzivno tijekom cijele godine radi na uzgoju i zaštiti divljači na području lovišta kojima gospodare,unoseći zrnatu hranu, sol, čišćenje i održavanje pojila, izradom hranilišta i čeka, zatim sijanjem raznih biljnih kultura koji služe u svrhu prehrane, kao što su zob, djetelina itd.
PREDSJEDNIK IVAN RADOŠEVIĆ