06 ODR. JAVNIH POV. NA KOJIMA NIJE DOP. UPRAVLJANJE MOT. VOZ.