DNEVNI RED - OPĆINSKO VIJEĆE - 1. SRPNJA 2021. GODINE