DNEVNI RED - OPĆINSKO VIJEĆE - 14. LISTOPADA 2022.