DNEVNI RED - OPĆINSKO VIJEĆE - 15. LISTOPADA 2021. GODINE