II. IZMJENE I DOPUNE - PLAN DJELOVANJA - 2020. - 1.6.2020.