III IZMJENE I DOPUNE PLANA DJELOVANJA CZ - 14.9.2020.