Izmjene PRAVILNIKA o radnom vremenu, odmorima i dopustima te materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Perušić

23.09.2020