Izvješće o izvršenju javnih potreba u školstvu i kulturi u 2019. godini - 17.1.2020.